Flyer-Türkish

Mi4Mi –Göçmenlerden Göçmenlere Destek projemizle, Almanya`ya yeni gelmiş ve mesleklerin- de iş olanakları arayanlara yardım ediyoruz.
Bu projemizde, Almanya`da iş sahibi olmuş göçmenlerin ve çocuklarının iş bulma ve iş yeri kurma tecrübelerinden faydalanıyoruz.

Bu tecrübelerin, yeni gelmiş göçmenlerin ihtiyaç ve kültürlerine uygun olarak, onların iş yaşamına adım atmalarına önemli katkı olacağına inanıyoruz.

Mi4Mi –Göçmenlerden Göçmenlere Destek

Mi4Mi projesi Hamburg ve çevresinde bulunan işverenlerle fahri çalışan yardımseverler arasında ilişkileri kuran bir ağ oluşturarak, göçmenleri iş yaşamına kazandırmak istemektedir. Bu proje öncelikle, Almanya da kalma hakkı olan genç mültecilere yöneliktir.

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için, bu alanda çalışan yardımseverleri şu konularda eğitiyoruz:

• İş başvuruları ve bununla ilgili dilekçe örnekleri
• Göçmenlerin geldikleri ülke kültürlerini dikkate alan destekler • Kaçış ve mülteci olmanın gençlerde bıraktığı olumsuz izler
• Almanya`daki iş disiplini ve kuralları konusunda
• İş hukuku ve diğer yasal zorunluluklar

Bu projede ulaşmak istediğimiz amaçlar;

• Genç mültecilere iş yeri ve meslek öğrenimi ve staj yapma olanakları bulmak,
• Mültecileri meslek yaşamına sokarak toplumla olan entegrasyonlarını desteklemek,
• Onların çalışma yaşamı içinde daha hızlı Almanca öğrenmelerini sağlamak
• Yeni gelen göçmenlerin entegrasyonuna yapacağımız katkı sonucu topluma örnek bir kurum olmak.

Yardım ve desteklerimiz Bergedorf ve çevresinde oturan mültecilere yöneliktir. Danışma: Her hafta Leuschnerstraße`de Haus Brügge`de danışma saatlerimiz mevcut. Bilgilendirme: Mültecileri bilgilendirme akşamları organize ediyoruz.

Mi4Mi projesi, proje yönetmeni ve sosyal danışmalarla profesyonel olarak yürütülüyor ve resmi ve yarı resmi kuruluşlar tarafından destekleniyor.